تعریف مشاوره و راهنمایی و ویژگی های مشاوران

تعریف راهنمائی: راهنمائی یعنی کمــک منظم و سنجیـده به فرد تا او بتواند توانائیــها و محـدودیتهایش را بشناسد و در نهایت در زمینه مورد علاقـه اش تصمیــم درست و مناسبـی بگیــرد و از امکاناتش بیشترین بهره را ببرد.

تعریف مشاوره :مشــاوره جریان یاورانه ای است که در آن برقراری رابطه صمیمانه بین مشاور و مراجع ضرورت دارد. مراجع مشکل روانی و عاطفی دارد که از طریق حضـور و تعامـل در جلسه مشاوره راه حلی برای مشکلش می یابد و مشاور در حل مشکلات روانی مهارت دارد .برقراری رابطه مشاوره ای درمانبخش است و تنها دادن اطلاعــات و پند و اندرز به مراجع مشاوره محسوب نمی شود .

 خصوصیات مشاوران: صداقت ، توان خودنگری،داشتن دانش نظری، فروتنی، همدلی، دوست داشتن دیگران ، مردم دوستی ، مهربانی ، قضاوتگر نبودن ، احترام گذاشتن به دیگران ، بخاطر سپردن جزئیات ، شنونده خوبی بودن ، بردباری، حساس بودن، مسلط بودن بر هیجانات خود، حرفه ای بودن ، اخلاقی رفتار کردن .

/ 0 نظر / 326 بازدید