محســن مشکبیـــد حقیقــی دکترای مشاوره و راهنمایی


خدایا به من توفیق تلاش در شکست ، صبر در نومیدی ،رفتن بی همراه ، فداکاری در سکوت ،ایمان بی ریا ، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی ، عشق بی هوس، تنهائی در انبوه جمعیت ،دوست داشتن بی آنکه دوست بدارند مرا عطـــــا فرما

نوجوانی

نوجوانی با این پرسش اساسی همراه است که فرد ازخود می پرسد: مــن کیستم؟

مراحل نوجوانی : 

  الف) 11 تا 13 سالگی : کنار گذاشتن رفتارهای کودکی بدون احساس نوجوانی

ب) 14 تا 16 سالگی : تحت تاثیر همسالان، عدم استقبال از متفاوت بودن

ج) بالای 16 سالگی : داشتن آزادی عمل بیشتر

 نوجوان برای رسیدن به استقلال به سه روش ابراز وجود می کند :

1. با رفتار و کلمات نشان می دهد متفاوت با دوران کودکی است .

2. نشان می دهد با پدر و مادرش تفاوت دارد .

3. لزوماً مطابق خواسته های پدر و مادر ظاهر نمی شود .

 ویژگی خانواده های دارای نوجوان ولی با استرس کم :

الف) نوجوانی را بخشی از رشد طبیعی دانسته ، لذا هراسی ندارد.

ب) به امتیازات مثبت نوجوانی اشاره دارد.

ج) می دانند نوجوان در پی مکانی برای زندگی و هویت است .

 د) می دانند نوجوان به محبت نیاز دارد .

ه) عصیان نوجوان را می توانند طبیعی بدانند (تغییرات هورمونی ، کم کردن وابستگی ...)

   + محسن مشکبید حقیقی - ٧:٤٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩