محســن مشکبیـــد حقیقــی دکترای مشاوره و راهنمایی


خدایا به من توفیق تلاش در شکست ، صبر در نومیدی ،رفتن بی همراه ، فداکاری در سکوت ،ایمان بی ریا ، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی ، عشق بی هوس، تنهائی در انبوه جمعیت ،دوست داشتن بی آنکه دوست بدارند مرا عطـــــا فرما

ارتباط بهینه با فرزندان

ویژگی های خانواده موثر در ارتباط

1. والدین از ارتباط با فرزندانشان لذّت می برند.

2. والدین موثر در ارتباط ، به توانایی های خود برای سرپرستی از فرزندان مطمئن هستند .

قبل و بعد از تصمیم گیری عذاب نمی کشند به صلاحدید خود تصمیم می گیرند چون تصمیم را حق خود می دانند . خود را برای کامل نبودن در تصمیم گیری می بخشند.

3. والدین موفق در ارتباط ، انتظارات معقول دارند .

ـ انتظارات همیشه واقعی نیستند .

ـ وقتی رضایت فرزندان با برداشت والدین از موفقیت متضـاد باشد استـرس ازراه می رسد.

ـ باید بین فشار و حمایت تفاوت قائل شد .

4. والدین موفق در ارتباط با فرزندان خود وقت صرف می کنند :

پدر هم مسئول نیازهای مالی و فیزیکی و هم مسئول نیازهای عاطفی است .

مادر احساس گناه ندارد .

بین حضور فیزیکی و حضور عاطفی تفاوت قائل می شوند.

5. می دانند چگونه فشارها و معضلات فرزندشان را کاهش دهند .

اعتقادات غلــــط والدین :

ـ ما مسئول موفقیت یا شکست فرزندان خود هستیم .

ـ وقف تمام اوقات روز برای فرزندم کافی نیست .

ـ اگر برای او از جان مایه بگذارم اِحترام بیشتری دارم .  

   + محسن مشکبید حقیقی - ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩