محســن مشکبیـــد حقیقــی دکترای مشاوره و راهنمایی


خدایا به من توفیق تلاش در شکست ، صبر در نومیدی ،رفتن بی همراه ، فداکاری در سکوت ،ایمان بی ریا ، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی ، عشق بی هوس، تنهائی در انبوه جمعیت ،دوست داشتن بی آنکه دوست بدارند مرا عطـــــا فرما

تعریف مشاوره و راهنمایی و ویژگی های مشاوران

تعریف راهنمائی: راهنمائی یعنی کمــک منظم و سنجیـده به فرد تا او بتواند توانائیــها و محـدودیتهایش را بشناسد و در نهایت در زمینه مورد علاقـه اش تصمیــم درست و مناسبـی بگیــرد و از امکاناتش بیشترین بهره را ببرد.

تعریف مشاوره :مشــاوره جریان یاورانه ای است که در آن برقراری رابطه صمیمانه بین مشاور و مراجع ضرورت دارد. مراجع مشکل روانی و عاطفی دارد که از طریق حضـور و تعامـل در جلسه مشاوره راه حلی برای مشکلش می یابد و مشاور در حل مشکلات روانی مهارت دارد .برقراری رابطه مشاوره ای درمان بخش است و تنها دادن اطلاعــات و پند و اندرز به مراجع مشاوره محسوب نمی شود .

 خصوصیات مشاوران: صداقت ، توان خودنگری،داشتن دانش نظری، فروتنی، همدلی، دوست داشتن دیگران ، مردم دوستی ، مهربانی ، قضاوتگر نبودن ، احترام گذاشتن به دیگران ، بخاطر سپردن جزئیات ، شنونده خوبی بودن ، بردباری، حساس بودن، مسلط بودن بر هیجانات خود، حرفه ای بودن ، اخلاقی رفتار کردن .

   + محسن مشکبید حقیقی - ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩